> výroba strojů a zařízení, nádob, dílů potrubí a ocelových konstrukcí





Za úplný začátek firmy KAISRLÍK spol.s r. o. lze považovat rok 1990, kdy Ing. Zdeněk Kaisrlík zahájil podnikatelskou činnost, zámečnickou výrobou z nerezových ocelí, jako fyzická podnikající osoba. Jeho další podnikatelský vývoj pokračoval od fyzické podnikající osoby ke společníkovi ve společnosti s ručením omezeným (od roku 1993) až po založení ryze vlastní společnosti KAISRLÍK, spol. s r. o. v roce 1995, s cca dvaceti zaměstnanci, postavené na principech rodinné firmy, která začala působit v areálu Stannum v Horním Slavkově. V roce 1997 po ukončení svých studií nastupuje do firmy Ing. Tomáš Kaisrlík, syn, který se v roce 2000 stává společníkem firmy.

Za celou dobu historie firmy se kontinuálně zvětšoval počet zaměstnanců, byla rozvíjena jejich kvalifikace, bylo investováno do výrobního zařízení a výrobních prostor. V roce 1995, v začátcích podnikání firmy KAISRLÍK, firma zaměstnávala cca 20 zaměstnanců a výrobní prostory činily 500 m2 pronajatých prostor, a výrobní vybavení dosahovalo zhruba čtvrtiny dnešního rozsahu.

V současné době čítá zaměstnanecký stav zhruba 50 zaměstnanců, výrobní prostory se rozrostly na cca 2000 m2 ve vlastních objektech, a výrobní zařízení zahrnuje širokou škálu vybavení pro zámečnickou výrobu, svařovací práce a širokou škálu obráběcích strojů.

© 2024 KAISRLÍK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Grafický návrh: Jurcovka.
WebDesign & WebHosting pro kaisrlik.cz: KRASL.CZ